Dieta Plus

Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne

Dietetyk w Opolu

o mnie artykuły wykłady audycje radiowe Trisomia 21 kalkulator RODO

Dieta Plus Opole

Joanna Gruszka

dietetyk kliniczny

dietaplus@interia.pl

www.dietaplus.plUsługi dietetyczne

Wizyta i cennik

Pomiar składu ciała

Przed wizytą wypełnij: ankietę

Rejestracja:
tel. 662 - 142 - 647


Gabinet:
Opole ul. Reymonta 49/5

Mapa dojazdu

Ukończyłam studia na kierunku dietetyka kliniczna oraz podyplomowe studia poradnictwa żywieniowego i dietetycznego (SGGW).

Stale dokształcam się na szkoleniach i konferencjach dla dietetyków i lekarzy.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, które zrzesza czynnych dietetyków i wspiera ich najnowszą wiedzą w formie szkoleń.

Wykształcenie

Dyplom dietetyka klinicznego

Dyplom Podyplomowych Studiów Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego

Doświadczenie zawodowe

Gabinet dietetyczny Dieta Plus - dietoterapia chorób dzieci i dorosłych

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego - dietoterapia pacjentów onkologicznych

Optima Medycyna SA - dietoterapia chorób dzieci i dorosłych

Dokształcanie

Udział w szkoleniach dla dietetyków organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz w konferencjach medycznych.

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji zawodowych

Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

Członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

Członek Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita"

Publikacje naukowe

1. Sochocka L, Gruszka J.: Wybrane metody profilaktyki niedoboru witaminy D u dzieci w wieku przedszkolnym podejmowane przez ich rodziców. Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2015, Vol. 18, No. 2, 26-31. (8 punktów MNiSW).

2. Malczyk E, Gruszka J. : Ocena sposobu żywienia pacjentów zgłaszających się do gabinetu dietetycznego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2012. (4 punkty MNiSW).

Rozdziały w monografiach

1. Gruszka J. :Wybrane problemy zdrowotne kobiet w okresie okołomenopauzalnym - postępowanie dietetyczne. Pod red. Wojtal M, Żurawicka D. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny t.3. Wydawnictwo Nowik Sp.j. Opole 2015.

2. Gruszka J. Żywienie w ciąży a zdrowie mamy i dziecka – wybrane aspekty. Po red. Lichtenberg-Kokoszka E, Janiuk E. Ciąża i Narodziny Dziecka fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne. Wydawnictwo Impuls 2012.

Wystąpienia na ogólnopolskich konferencjach

1. Gruszka J. : Żywienie w ciąży a zdrowie mamy i dziecka – wybrane aspekty. Wystąpienie na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Ciąża i Narodziny Dziecka fundamentem przyszłości dziecka, Opole 23.05.2012.

2. Gruszka J. : Ocena sposobu żywienia pacjentów zgłaszających się do gabinetu dietetycznego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2012. Wystąpienie na XXII Ogólnopolskim Sympozjum Bromatologicznym. Żywność i żywienie w XXI wielu – wyzwania i nadzieje, Wisła 5-7.09.2012.

3. Gruszka J. : Dieta w chorobach reumatycznych, wystąpienie na konferencji 22. Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Sesja Stowarzyszeń, Katowice 3-5.09.2014.

4. Gruszka J. : Dieta w profilaktyce nowotworów. Wystąpienie na III Konferencji Onkologicznej. Opole 22.10.2014.

5. Gruszka J., Włodarek D. : Ocena realizacji potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży z zespołem Downa i niedoborem masy ciała. Plakat na konferencji Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego, Warszawa 8-9.11.2018.

Książki (recenzje, redakcje merytoryczne)

1. Redakcja merytoryczna oraz recenzja - Kropka Bożena, Co mi dolega. Poradnik skutecznego leczenia dietą, Znak, 2016.

2. Konsultacja merytoryczna i przypisy do tekstu - Christina Alder-Gasser, Życie z reumatyzmem. Jak się odżywiać, Stowarzyszenie reumatyków i ich sympatyków im. H. Żechowskiej, 2014.

3. Redakcja merytoryczna - Kropka Bożena, Żywieniowe triki, Wydawnictwo Rodzina, 2012.

Prowadzone wykłady i szkolenia

1. Wykłady z przedmiotu dietetyka dla pielęgniarek i położnych - studia pomostowe/studia licencjackie w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej, Opole 2013-2015.

2. Szkolenie z dietetyki pediatrycznej - kurs specjalizacyjny dla pielęgniarek organizowany przez NZOZ PREV-Med, Opole listopad 2014

3. Szkolenie Zasady postępowania dietetycznego u osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych - kurs specjalizacyjny dla pielęgniarek, Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej, listopad Opole 2012

4. Szkolenie z dietetyki i żywienia dla Profesji, Opole maj 2013.

5. Szkolenie z dietetyki i żywienia dla Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, Opole maj 2014.

6. Cykle wykładów dla opolskich stowarzyszeń i instytucji

INNE PUBLIKACJE I DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

1. Artykuły w Opolskiej Pielęgniarce i Położnej

 • Prawidłowe odżywienie w zdrowiu i chorobie, Biuletyn 17 (2014)
 • Żywieniowa profilaktyka nowotworów, Biuletyn 23 (2015).
 • 2. Cykl artykułów w biuletynie Opolskiego Centrum Onkologii na temat diety w chorobie nowotworowej oraz profilaktyce nowotworów (2013-2016).

 • Zalecenia żywieniowe dla chorych na raka piersi
 • Jesteś tym, co jesz cz.1 i cz.2., Biuletyn styczeń 2014, Biuletyn luty 2014
 • Rozmawiamy o jedzeniu, Biuletyn marzec 2014
 • Rozmawiamy o jedzeniu, Biuletyn kwiecień 2014
 • Rozmawiamy o jedzeniu, Biuletyn maj 2014
 • Dieta bezglutenowa, moda czy konieczność, cz.1, Biuletyn czerwiec 2014
 • Dieta bezglutenowa, moda czy konieczność, cz.2, Biuletyn lipiec 2014
 • Żywieniowa profilaktyka nowotworów, Biuletyn luty 2015
 • 3. Stały cykl audycji radiowych Przychodzi Starzec do lekarza w Radio Doxa. W czasie audycji w latach 2013-2018 podejmowane były różne tematy związane z żywnością, żywieniem, dietoterapią i zdrowiem.